Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Hoàng Kim Credit là trang website cung cấp các dịch vụ tài chính online như tư vấn, giới thiệu, tìm kiếm thông tin, tổng hợp. Trang website hoạt động trực tuyến 24/24 trên toàn quốc, khách hàng có thể liên hệ bất cứ lúc nào cũng được. Hoàng Kim Credit cung cấp cho khách hàng những thông tin tài chính, tín dụng một cách tốt nhất, hữu ích nhất cho khách hàng.

Địa chỉ website là: https://hoangkimcredit.com

Bình luận

Khách hàng truy cập vào trang website và bình luận bên dưới những bài viết của chúng tôi. Những bình luận này chúng tôi sẽ thu thập thông tin và địa chỉ IP. Nếu khách hàng lo ngại vì điều này có thể không bình luận trên trang website.

Cookies

Cookies đều có trên mỗi trang website hiện nay, nó lưu giữ thông tin của khách hàng. Khách hàng khi truy cập vào website không cần phải đăng nhập tài khoản hay email. Ngoài ra, nó giúp khách hàng bình luận vào bài viết bất cứ lúc nào cũng được

Nội dung nhúng từ website khác

Các nội dụng có trên trang website như video, hình ảnh, bài viết, của chúng tôi đều được nhúng liên kết từ các website khác. Khách hàng truy cập vào những website đó rất an toàn và truy cập cũng như những trang website khác.

Dữ liệu tồn tại bao lâu

Tất cả những bình luận của người dùng để lại là cở sở dữ liệu vô thời hạn của chúng tôi. Điều này sẽ giúp chúng tôi tự động, chập nhận những bình luận của người dùng. Thay vì để bình luận ở phần xét duyệt, chúng tôi sẽ cho hiện ngay lập tức khi người dùng bình luận.

Chia sẻ thông tin

Các thông tin của trang website chỉ được lưu hành nội bộ, chính vì vậy chúng tôi không mong muốn khách hàng mang những thông tin của chúng tôi đi chia sẻ lên những trang website khác.

Thông tin của khách hàng cũng được chúng tôi lưu giữ bảo mật một cách tốt nhất, sẽ không có bên thứ 3 sử dụng hay khai thác.

Cam kết an toàn

Tất cả những thông tin cá nhân hay giao dịch của khách hàng sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tốt nhất. Trang website sử dụng hệ thông bảo mật SSL, khách hàng hãy tin tưởng và sử dụng các dịch vụ tại đây mà không cần lo lắng về bảo mật.